Welcome

Forbudsskilte i forbindelse med sikkerhed

Du tænker nok ikke over det på sådan en helt normal dag, men de er der. Der er i stort set alle butikker og erhverv branddøre, for eksempel. Ud over branddøre er der forbudsskilte og advarsler. På disse skilte kan der stå mange forskellige ting, og der er tale om rigtig mange forskellige motiver.

Det er firmaer som SignLabs, der på daglig basis arbejder på højtryk for at lave de bedst passende forbudsskilte, der skal kontaktes, hvis du skal have et specielt advarselsskilt – blandt andet i forbindelse med brand.

Hvor kommer sikkerheden ind i billedet?

Forbudsskilte er skilte, der oplyser dig om potentielle farer eller påbud, du skal tage dig i agt for. Hvis du for eksempel ikke må gå ind i et bestemt rum, enten af sikkerhedsmæssige eller private årsager, så er det godt med et skilt, der gør opmærksom på det.

Det er skilte, der fortæller dig, om du må køre ned ad en bestemt allé eller ej. Forbudsskilte er overalt. Især steder, hvor der er mange mennesker, og derfor mange udgange, at forbudsskilte holder folk så sikre som muligt.

Er der et sted, hvor en kunde ikke må være, står det i langt de fleste tilfælde klart og tydeligt på en dør eller en væg via et klassisk forbudsskilt. Igen er det i tilfælde som beskrevet, at det kan være at mange forskellige årsager. I for eksempel IKEA kan én af grundene være, at de har pauserum et sted. Der må kunderne selvfølgelig ikke gå ind, og det skal stå helt klart og tydeligt.

SignLabs

SignLabs laver forbudsskilte til rigtig mange andre ting. Det kan være noget som ”Privat Grund”, ”Adgang Forbudt” og meget mere. Det er sådan noget af det, man ser ofte, men ikke lægger mærke til, som du kan få produceret med dit eget design.

Når du tænker over det, har du set disse skilte mange forskellige steder og i mange forskellige former, med forskellige motiver og med forskellig skrift. Hos SignLabs kan du få designet et personligt skilt, så det får det udtryk, du gerne vil have. På skiltene kan der være mange forskellige motiver, der viser hvad forbudsskiltet omhandler og advarer imod. På samme tid kan du via SignLabs også få skrevet forskellige ting på skiltet. Så kan du formulere dig, som du vil.

Disse forbudsskilte kan man via SignLabs både få lavet i metal, men også i plastik eller af det materiale, der passer skiltets kommende omgivelser bedst. Så kan skiltet nemlig holde længst muligt. I trafikken, for eksempel, vil et forbudsskilt af metal være at foretrække, hvorimod der er mange andre steder, hvor et forbudsskilt lavet af plastik er bedst.

Sådan er det med mange ting. Hvilket materiale du ønsker skiltet fra SignLabs er lavet af, afhænger af forskellige faktorer. Det er som sagt sådan noget som omgivelserne, størrelsen på skiltet, motivet på skiltet og meget andet. Du kan besøge SignLabs og se, om de kan opfylde det specifikke og unikke behov, du står med.