Welcome

Med Global Asset Tracking kan firmaer spore deres udstyr og varer over hele verden

De fleste danske virksomheder benytter sig af tracking for at sikre sig, at deres varer eller udstyr ikke bliver væk eller stjålet. Med Global Asset Tracking kan et firma spore sine aktiver over hele verden. Ved hjælp af GPS kan man vide præcist, hvor den sporede genstand befinder sig i øjeblikket. Når et firma kan spore sine aktiver over hele verden, minimerer de deres risiko for tab.

Global Asset Tracking er en del af et omfattende system, der kaldes for asset management. Asset management handler kort fortalt om, hvordan firmaet kan skabe mest mulig værdi.

Hvad er asset management?

Direkte oversat betyder asset management formueforvaltning. Det er et økonomisk fagudtryk. Mere konkret kan man sige, at asset management handler om at lave forbedringer, der skaber øget værdi for virksomheden. Det omfatter en planlægning af, hvordan virksomheden forvalter sine aktiver, så de giver mest mulig værdi for virksomheden.

Med asset management laver virksomheden en strategi for nyanskaffelser, drift og vedligehold, udskiftning og bortskaffelse af aktiver. Med andre ord vil det sige, at det handler om, hvordan virksomheden styrer sine aktiver i hele deres livscyklus. På den måde kan virksomheden gennem en systematisk indsats forvalte sine aktiver optimalt. Herved skabes der mest mulig værdi for virksomheden.

Hvad er Global Asset Tracking?

Global Asset Tracking er en del af Asset Management. Som navnet siger, handler det om at spore firmaets aktiver. Det kan være store maskiner eller andet udstyr, som har værdi for virksomheden. Det kan også være for eksempel containere, der er fyldt med varer, som bliver eksporteret.

Med Global Asset Tracking kan firmaet spore sine aktiver, uanset hvor de befinder sig i verden. Den teknologiske udvikling har øget muligheden for at benytte sig af værktøjer som GPS. Ved hjælp af GPS og anden teknologi kan man hele tiden vide nøjagtigt, hvor aktivbet befinder sig lige netop nu.

Mange virksomheder har prioriteret at benytte sig af Global Asset Tracking for at spore deres aktiver. Dermed kan de undgå tab, fordi de altid kan lokalisere, hvor deres udstyr eller varer befinder sig.

Med tracking udstyr kan man minimere firmaets risici

Asset management handler blandt andet om minimering af risici. Med Global Asset Tracking kan man sikre sig, at eksempelvis containere med varer ikke forsvinder. Man ved hele tiden nøjagtigt, hvor firmaets varer eller maskinel befinder sig i verden. Når man anvender det smarte udstyr til Global Asset Tracking kan man dermed undgå at risikere, at firmaets aktiver forsvinder.

Selvom varer eller andet udstyr ikke bliver stjålet, kan man stadig risikere, at de bliver væk. Så skal man bruge en masse tid på at finde frem til dem. Den tid sparer man, når man anvender Global asset Tracking.

Der findes forskelligt tracking udstyr, som bruges til forskellige formål. Man kan for eksempel få en tracker med en indbygget magnet, så den nemt kan placeres på større genstande som for eksempel en container. Man kan også få en lille tracker, der kan indbygges i elektronik eller andet småt udstyr. Det vil afhænge af de konkrete omstændigheder, hvilke muligheder et firma vælger at benytte sig af.